Twee nieuwe calls Music Moves Europe gepubliceerd

Twee nieuwe calls Music Moves Europe gepubliceerd

Deadlines: 31 oktober en 16 december 2019 (13.00 uur)
Cultuur

Music Moves Europe (MME) is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. De focus hierbij ligt op het vergroten van mobiliteit, het creëren van meer diversiteit in aanbod, de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering en de financiële positie van muziekprofessionals. Het initiatief bevindt zich in de voorbereidende fase, en gaat, als alles goed gaat, in 2021 van start.

Momenteel staan er twee subsidieregelingen open:

Professionalisering en training
Minstens 10 trainingsprogramma's voor jonge musici en professionals in de muziekindustrie met een duidelijke Europese dimensie.

Budget: 900.000 euro

Deadline: 31 oktober 2019

Voor meer informatie over deze oproep en benodigde documenten kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Samenwerking tussen kleine muzieklocaties
Ten minste 13 projecten over identiteit, ontwikkeling en innovatieve operationele modellen op kleine muzieklocaties in heel Europa. De algemene doelstelling van deze oproep is het vergroten van het concurrerentievermogen van muziekpodia in een snel veranderende markt.

Budget: 400.000 euro

Deadline: 16 december 2019 (13.00 uur)

Voor meer informatie over deze oproep en benodigde documenten kunt u terecht op de website van de Europese Commissie (voor de benodigde documenten naar onderen scrollen!).

Lees voor meer informatie onze zomer update! Voor vragen over Music Moves Europe kunt u terecht bij Frank Kimenai.

Did you find this information useful?