Nieuwe oproep: Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap

Nieuwe oproep: Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap

Deadline: 7 augustus 2020
MEDIA

De Europese Commissie heeft een nieuwe preparatory action, oftewel een voorbereidende oproep, gepubliceerd:  'Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap' met een deadline op 7 augustus 2020.

De oproep heeft als doel innovatieve culturele centra rondom bioscopen te creëren, met name in gebieden waar de culturele infrastructuur beperkt is en waar de Covid 19-crisis een zeer sterke impact heeft gehad.

Het totale budget is 1,5 miljoen euro waarvan de subsidie maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten bedraagt. De Commissie verwacht tot 4 à 5 projecten te financieren met een maximumsubsidie van 500.000 euro per project. Activiteiten mogen tussen november 2020 en uiterlijk op maart 2021 van start gaan. De maximale duur is 18 maanden.

De resultaten van de eerste deadline (25 september 2019) van deze oproep zijn inmiddels bekend, lees hier meer over de resultaten.

Doelstellingen
Lokale bioscopen hebben gemeenschappen bij elkaar gebracht, het lokale culturele leven versterkt en een belangrijke rol gespeeld in de sociale integratie. Ze bieden onderwijskansen en dragen bij aan de lokale economie. De Covid 19-pandemie heeft de bioscopen diepgaand getroffen en heeft de bioscoopervaring op dramatische wijze veranderd. De crisis zal nieuwe instrumenten voor interactie vereisen en op zijn beurt nieuwe bedrijfsmodellen voor de bioscoopexploitanten en voor de gemeenschap rondom de bioscopen.

Daarnaast heeft deze oproep tot doel het publiek naar de culturele centra te trekken en hen op die manier te enthousiasmeren voor de beste Europese audiovisuele en culturele content (speelfilms, concerten, opera, tv-series, animatie, documentaires, erfgoedfilms, korte films en innovatieve content zoals VR).

In het kader van deze oproep zullen nieuwe ervaringen in de bioscoop worden getest, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het plaatselijke publiek, en zal de aandacht worden toegespitst op:

  • Het heroverwegen van de bioscoopervaring in de nasleep van de Covid-19 crisis met het oog op het creëren van innovatieve culturele locaties, in het bijzonder met samenwerking tussen bioscopen en VOD-platforms;
  • de ontwikkeling van het publiek en de opbouw van gemeenschappen door middel van interactieve ervaringen (het aanbieden van een breed scala aan culturele en educatieve activiteiten).

Klik hier voor meer informatie en de richtlijnen.

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met de Creative Europe Desk.

Did you find this information useful?