Publicatie: vergelijkende analyse over promotie van films en VoD in Europa

Publicatie: vergelijkende analyse over promotie van films en VoD in Europa

MEDIA

Hoe worden films en VoD content gepromoot in Europa? Naar aanleiding van de wijzigingen in de Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) was er vraag naar een vergelijkende data-analyse van de verschillende initiatieven en regelgeving omtrent de promotie van Europese audiovisuele werken.

In het rapport Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe van het European Audiovisual Observatory in opdracht van de European Film Agency Directors (EFAC) zijn de verschillende initiatieven en regelgeving per land (28 lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) in kaart gebracht en met elkaar vergeleken.

Het rapport is hier gratis te downloaden.

Did you find this information useful?