Resultaten van de MEDIA oproep voor Televisieproductie 20/2019 bekend gemaakt

Resultaten van de MEDIA oproep voor Televisieproductie 20/2019 bekend gemaakt

Geen Nederlandse aanvragen ingediend
MEDIA

Er werden voor de eerste deadline van de oproep voor Televisieproductie 20/2019 totaal 18 aanvragen geselecteerd, waaraan 35 productiehuizen deelnemen voor een totaalbedrag van 6.144.490.00 euro. Het totaal aantal ingediende aanvragen voor deze eerste deadline is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar (47 aanvragen in 2020 vergeleken met 56 aanvragen in 2019). Dit lage aantal wordt vooral verklaard door de sterke afname van aanvragen voor documentaires.

De verdeling van in aanmerking komende aanvragen:
Landen met hoge productiecapaciteit: 17 (49%)
Landen met gemiddelde productiecapaciteit: 15 (43%)
Landen met lage productiecapaciteit: 3 (8%)

Er werden geen Nederlandse aanvragen ingediend.

Opvallend is dat van de 18 geselecteerde projecten, 15 (83,33%) projecten Europese coproducties zijn en dat slechts bij 3 (16,67%) van de geselecteerde projecten dit niet het geval was.

De meeste ingediende aanvragen kwamen uit Frankrijk (19,15%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (12,77%) en Zweden (10,64%).

Onder de geselecteerde dramaseries ontving de bewerking van Jules Verne's Around the world in 80 days van het Franse productiehuis Federation Entertainment het hoogste aantal punten en onderscheidde zich als een high-end productie met een opmerkelijk potentieel om grenzen te overschrijden. Deze high-end serie is een van de eerste series die wordt geproduceerd binnen de strategische alliantie tussen de drie publieke omroepen France Télévision, ZDF en RAI, die in 2018 hebben aangekondigd om samen te werken aan ambitieuze tv-series. Het voorstel ontvangt een MEDIA-subsidie ​​van 1 miljoen euro.

Klik hier voor alle resultaten.

Did you find this information useful?