Nieuwe oproep: Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap

Nieuwe oproep: Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap

Deadline: 25 september 2019
MEDIA

De Europese Commissie heeft een nieuwe preparatory action, oftewel een voorbereidende oproep, gepubliceerd: 'Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap' met een deadline op 25 september 2019. De oproep heeft als doel innovatieve culturele centra rondom bioscopen te creëren, met name in gebieden waar bioscopen en culturele infrastructuur beperkt zijn.

Het totale budget is 2 miljoen euro waarvan de subsidie maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten bedraagt. De subsidies variëren naar verwachting van 200.000 euro tot 700.000 euro. Activiteiten mogen tussen 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 april 2020 van start gaan. De maximale duur is 18 maanden.

Rekening houdend met de rol van bioscopen voor lokale gemeenschappen zal steun worden verleend ter bevordering van publieksontwikkeling, waarbij bioscopen worden aangemoedigd om niet alleen audiovisuele content maar ook andere culturele diensten, zoals educatieve activiteiten en/of amusement voor een jong publiek aan te bieden. In het kader van deze voorbereidende actie zullen nieuwe bioscoopervaringen worden getest, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het plaatselijke publiek.
De oproep heeft een focus op:

(a) Testen van nieuwe manieren van bioscoopervaring en het creëren van innovatieve culturele centra;

(b) Publieksontwikkeling en opbouwen van communities door middel van interactieve ervaringen;

(c) Ondersteuning van filmapparatuur en digitalisering.

Vereisten
Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie rechtspersonen, bij voorkeur uit verschillende lidstaten, waarvan ten minste één rechtspersoon een bioscoopexploitant is. De projectleider moet een bioscoopexploitant of een culturele organisatie zijn.

De projectleider dient de aanvraag namens alle partners in. Bij wijze van uitzondering kan een aanvraag worden ingediend door één aanvrager, onder voorwaarde dat deze bestaat uit verschillende rechtspersonen die voldoen aan de vastgestelde selectiecriteria.

Voor deze oproep komen onder meer de volgende activiteiten in aanmerking:

 • Grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen bioscoopexploitanten onderling en andere culturele organisaties (zoals musea, kunstgalerijen, bibliotheken, filmarchieven, concertzalen, theaters, enz.). Deze partnerschappen kunnen worden aangevuld met VOD-platforms;
 • Onderwijsactiviteiten (inclusief debatten, creatieve workshops en co-creatie) over film, nieuwe audiovisuele technologieën (VR, crossmedia, enz.) en andere culturele activiteiten of podiumkunsten;
 • Activiteiten die bedoeld zijn om publiek naar de bioscoop te trekken, nieuw publiek te genereren en hun bioscoopervaring te versterken (meer sociale elementen introduceren door samen te werken met café's, concert- of sporthallen, videogames, enz.);
 • Steun voor filmapparatuur en digitalisering om de bioscoop aan te passen aan de behoeften van het publiek, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteit, het creëren van een innovatieve en meer diverse culturele hub-ervaring;
 • Promotie- en communicatieactiviteiten in verband met de activiteit;
 • Acties die gericht zijn op het opzetten en verbeteren van netwerken en de uitwisseling van best practices;
 • Financiële steun aan derden.

De verwachte resultaten van deze acties zijn:

 • Het creëren van innovatieve culturele centra rond bioscopen, waarbij wordt samengewerkt tussen bioscopen onderling en met andere spelers in de culturele en creatieve sector;
 • Nieuwe manieren om een bestaand publiek aan te spreken en een nieuw publiek, met name jongeren, te bereiken door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde Europese creatieve inhoud en educatieve activiteiten;
 • Innovatie met betrekking tot de cinematografische ervaring die leidt tot de ontwikkeling van nieuwe culturele consumentenmodellen;
 • Ondersteuning van de sociale en economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen door de organisatie van evenementen, debatten en speciale educatieve vertoningen en/of evenementen, ook buiten de looptijd van het project;
 • Verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen bioscoopexploitanten onderling en tussen bioscoopexploitanten en andere culturele organisaties, ook in gebieden met een beperkte bioscoopinfrastructuur.

Klik hier voor meer informatie en de richtlijnen.

Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met de Creative Europe Desk.

Did you find this information useful?