Meeting residences 2003

Meeting residences 2003

Maria Tuerlings heet de aanwezigen welkom. Zij is verheugd over de grote opkomst, prijst de appeltaart van Kaus Australis en zet het doel van de bijeenkomst uiteen. Tijdens de vorige bijeenkomst, die Trans Artists eind 2002 voor aanbieders van gastateliers organiseerde, werd door de aanwezigen het idee geopperd een landelijk aanspreekpunt gastateliers op te richten. Trans Artists inventariseerde de taken van zo'n aanspreekpunt als volgt:

  • Opstellen en actueel houden van een lijst van gastateliers in Nederland

  • Wensen en zorgen van aanbieders van gastateliers inventariseren

  • Samenstellen en beheren van een 'pool', waarvan aanbieders van gastateliers, kunstinstellingen en overheden gebruik kunnen maken.

  • Organiseren van thematische bijeenkomsten voor aanbieders van gastateliers en voor betrokkenen Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen over praktische kwesties: het aanvragen van visa of het opzetten van een gastatelier of financiën.

  • Ondersteunen van gastateliers in oprichting.

  • Waar mogelijk en gewenst de rol die gastateliers spelen in het actuele culturele landschap van Nederland, voor het voetlicht brengen.

verslag

Attachment 
Microsoft Office document icon verslag_bijeenkomst_17-12-03.doc
art