Expert meeting on residencies and the urban context 2006

Expert meeting on residencies and the urban context 2006

Trans Artists organiseert in samenwerking met kunstinstellingen en initiatieven een reeks van vijf "expert meetings" die verspreid over Nederland en Vlaanderen zullen plaatsvinden in 2006 en 2007. De eerste, met als onderwerp 'het stedelijke gastatelier' vond 17 mei plaats in Den Haag bij Stroom.

Troef.... in de stad

"Jullie hebben een sterke troef in handen!", zo begon Giep Hagoort, lector Kunst en Economie aan de HKU te Utrecht zijn verhaal aan het begin van deze expert meeting bij Stroom in Den Haag. "Maar om de rol van gastateliers in grote steden te verstevigen, zullen we eerst onze visie drastisch moeten veranderen", stelde Hagoort vervolgens. Giep Hagoort vindt dat we nog te vaak denken dat er slechts een paar partijen bij culturele ontwikkeling betrokken zijn: de kunstenaars aan de ene kant, en de fondsen, overheden en enkele sponsors aan de andere kant. En dat terwijl kunstenaars deel uit maken van het rijk geschakeerde midden- en klein bedrijf, stelt Hagoort. Kunstenaars zijn zelfstandig ondernemers, zij vormen met vele andere ondernemers het cultureel MKB. Hagoort: "Staar je dus niet blind op subsidie van die ene overheid of van dat ene fonds, maar oriënteer je óók en vooral op het MKB, en zoek naar nog meer bondgenoten: opleidingen, academies, bedrijfjes, horeca. "Want", stelt Hagoort, "hoe meer allianties en hoe meer verschillende soorten van allianties, hoe meer goodwill, samenwerking, ondersteuning en kansen op financiering. Laat dus zien welke vele positieve effecten jullie hebben op allerlei terreinen. De Pool van gastateliers is een mooi middel om dat succes uit te dragen en enthousiasme te creëren, niet alleen bij de overheden."

Allianties van de Pool Gastateliers

Heidi Vogels: "Aansturen op allianties: dat is het doel van de Pool van gastateliers. Via de Pool website en via de gastatelier bijeenkomsten en expert meetings wil Trans Artists meerdere partijen die belang kunnen hebben bij gastateliers, met elkaar in contact brengen: naast gastateliers en overheden ook universiteiten, academies, hogescholen, musea, fondsen, creative industries, bedrijven. De expert meeting bij Stroom in Den Haag maakt deel uit van die verbreding, van het zoeken naar meer diverse allianties. Kortom, wat Giep Hagoort betoogt, daar zijn we al mee bezig!"

Geen excuustruus!

Anne Nigten (V2_): "Het klinkt mooi, die aandacht voor het MKB en voor allerlei verschillende allianties. Ben ik ook voor. Maar het mag geen excuus zijn voor de gemeenten om zelf geen actieve rol te spelen, zelf geen beleid te ontwikkelen om het klimaat voor gastateliers te bevorderen. Gemeenten kunnen zich verschuilen achter het cultureel ondernemerschap om op afstand te kunnen blijven. Daar moeten gastateliers niet in mee gaan, gastateliers moeten overheden op hun verantwoordelijkheid blijven aanspreken."